Slide background

ایران پاسارگاد ارائه دهنده خدمات ثبت دامنه ، هاستینگ ، سرور مجازی و اختصاصی ، طراحی وب سایت


جستجو ثبت دامنه

برای ثبت دامنه و یا انتقال دامنه، دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید و یا با زدن گزینه انتقال، آن دامین را انتقال دهید. پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید.500 مگابایت1 گیگابایت5 گیگابایت10 گیگابایت15 گیگابایت20 گیگابایت50گیگابایت
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد.دهید.30 گیگ40 گیگ50 گیگ60 گیگ80 گیگ90 گیگ100 گیگ
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید.2234
قیمت تمامی قیمت‌ها بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

15,000

سالیانه - تومان

25,000

سالیانه - تومان

35,000

سالیانه - تومان

8,000

ماهیانه - تومان

10,000

ماهیانه - تومان

12,000

ماهیانه - تومان

15,000

ماهیانه - تومان

 پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید.500 مگابایت1 گیگابایت5 گیگابایت10 گیگابایت15 گیگابایت20 گیگابایت50گیگابایت
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد.دهید.3 گیگ5 گیگ7 گیگ10 گیگ15 گیگ25 گیگ30 گیگ
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید.2234
قیمت تمامی قیمت‌ها بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

30,000

سالیانه - تومان

40,000

سالیانه - تومان

60,000

سالیانه - تومان

15,000

ماهیانه - تومان

20,000

ماهیانه - تومان

30,000

ماهیانه - تومان

45,000

ماهیانه - تومان

 پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید.2 گیگابایت5 گیگابایت10 گیگابایت20 گیگابایت50
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد.دهید.200 گیگ300 گیگ400 گیگ600 گیگ1000 گیگ
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید.23456
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهیانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

15,000

سالیانه - تومان

25,000

سالیانه - تومان

40,000

سالیانه - تومان

10,000

ماهیانه - تومان

15,000

ماهیانه - تومان

 پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید.2 گیگابایت5 گیگابایت7 گیگابایت10 گیگابایت20 گیگابایت30 گیگابایت50 گیگابایت
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد.دهید.30 گیگ50 گیگ70 گیگ100 گیگ150 گیگ250 گیگ600 گیگ
تعداد قابلیت ایجاد اکانت تعداد اکانت های هاست یا نمایندگی هاست که شما یا زیر مجموعه های شما قادر به ساختن هستند.571015203050
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید.نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهیانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

5,000

ماهیانه - تومان

7,000

ماهیانه - تومان

10,000

ماهیانه - تومان

13,000

ماهیانه - تومان

18,000

ماهیانه - تومان

23,000

ماهیانه - تومان

30,000

ماهیانه - تومان

 پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید.2 گیگابایت5 گیگابایت7 گیگابایت10 گیگابایت20 گیگابایت30 گیگابایت50 گیگابایت
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد.دهید.3 گیگ5 گیگ7 گیگ10 گیگ15 گیگ25 گیگ30 گیگ
تعداد قابلیت ایجاد اکانت تعداد اکانت های هاست یا نمایندگی هاست که شما یا زیر مجموعه های شما قادر به ساختن هستند.571015203050
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید.نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهیانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

10,000

ماهیانه - تومان

15,000

ماهیانه - تومان

20,000

ماهیانه - تومان

25,000

ماهیانه - تومان

35,000

ماهیانه - تومان

50,000

ماهیانه - تومان

80,000

ماهیانه - تومان

 پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید.2 گیگابایت5 گیگابایت7 گیگابایت10 گیگابایت15 گیگابایت20 گیگابایت50 گیگابایت
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد.دهید.7 گیگ12 گیگ25 گیگ40 گیگ70 گیگ120 گیگ200 گیگ
تعداد قابلیت ایجاد اکانت تعداد اکانت های هاست یا نمایندگی هاست که شما یا زیر مجموعه های شما قادر به ساختن هستند.571015203050
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید.نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهیانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

5,000

ماهیانه - تومان

7,000

ماهیانه - تومان

10,000

ماهیانه - تومان

13,000

ماهیانه - تومان

18,000

ماهیانه - تومان

23,000

ماهیانه - تومان

30,000

ماهیانه - تومان

 پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید.5 گیگابایت7 گیگابایت10 گیگابایت20 گیگابایت35 گیگابایت50 گیگابایت100
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد.دهید.100 گیگ150 گیگ200 گیگ300 گیگ400 گیگ800 گیگ1000 گیگ
تعداد قابلیت ایجاد اکانت تعداد اکانت های هاست یا نمایندگی هاست که شما یا زیر مجموعه های شما قادر به ساختن هستند.101520355080100
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهیانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

10,000

ماهیانه - تومان

17,000

ماهیانه - تومان

25,000

ماهیانه - تومان

30,000

ماهیانه - تومان

40,000

ماهیانه - تومان

60,000

ماهیانه - تومان

80,000

ماهیانه - تومان

 پلن 1پلن 2پلن 3پلن 4پلن 5پلن 6پلن 7
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته می‌شود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق می‌گیرد و می‌توانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایل‌های خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید.10 گیگابایت15 گیگابایت20 گیگابایت40 گیگابایت50 گیگابایت100 گیگابایت200 گیگابایت
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته می‌شود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد.دهید.150 گیگ200 گیگ300 گیگ500 گیگ700 گیگ1200 گیگ2000 گیگ
تعداد قابلیت ایجاد اکانت تعداد اکانت های هاست یا نمایندگی هاست که شما یا زیر مجموعه های شما قادر به ساختن هستند.1020305080100150
قیمت تمامی قیمت‌ها بصورت ماهیانه و بر حسب تومان ذکر شده‌اند.

30,000

ماهیانه - تومان

40,000

ماهیانه - تومان

50,000

ماهیانه - تومان

60,000

ماهیانه - تومان

80,000

ماهیانه - تومان

100,000

ماهیانه - تومان

150,000

ماهیانه - تومان


سرور های ایران پاسارگاد

ایران پاسارگاد یکی از برترین شرکت های ارائه خدمات هاستینگ در ایران میباشد که با استفاده قویترین سرور ها و قرارداد بین 4 دیتاسنتر برتر دنیا فعالیت میکند. ایران پاسارگاد با ارائه منایع اختصاصی به کاربران خود تا امروز رضایت چندین هزار کاربر ایرانی را جلب نموده است و امید آن است که بتوانیم خدمات بیشتری به کاربران گرامی خود ارائه دهیم!

به جمع 7539 مشتری ایران پاسارگاد بپیوندید !